Pályázatok

Pályázati kereső

Pár adat megadásával Ön megtudhatja, hogy milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésére!

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

Beadási határidő: 2019.12.02.

Pályázati cél:

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a

technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati

alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá

 a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési

intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának

támogatása.

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I

tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő

mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a

vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és

szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes

termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét

eredményezheti.

Továbbá jelen hitelprogram célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének

növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

 http://www.innobond.hu/aktualis-palyazatok

 


Pályázati kód: GINOP-8.1.1-16
Pályázó: A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság3 jogosult, amennyiben a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül. A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.
Támogatási összeg: 3000 Millió Ft
Területi lehatárolás: konvergencia régiók

Elérhetőségeink

Azonnali tanácsadás:

Antal Gréta

+36-20/ 969-1599

 

Pályázattal kapcsolatos információk kérése, fejlesztési elképzeléseik megosztása:

info@innobond.hu

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Itt talál meg minket!