Aktuális pályázatok

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program - GINOP Plusz-1.2.2-22

Vissza nem térítendő támogatás 2 000 000 – 10 000 000 Ft-ig, megvalósítási helyszín a felhívás mellékletében a Szabad vállalkozási zónák területén és Szabad vállalkozási zónán kívül eső 5000 fő lélekszám alatti településeken valósítható meg.

Megvalósítható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés

Várható beadási idő:

2022.február 24. - 2023. március 31.

Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása - GINOP Plusz-1.1.2-21 

Megvalósítható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Kísérleti-fejlesztés
 • Információs technológia-fejlesztés
 • A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

Várható beadási idő:

2021.október 11. – 2022. május 2.

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése - GINOP PLUSZ-2.1.1-21

A felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához nyújt támogatást, amelynek  célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitásának növelése.

Megvalósítható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Ipari kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel)

Várható beadási idő:

1. szakasz: 2022. január 5. - 2022. január 25.

2. szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 15.

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram - GINOP-8.1.3/A-16

Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasztásának

függvényében

- Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Az Általános Csoportmentességi Rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”) 2. cikk 76.pontja, valamint e rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és középvállalkozások.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további

ismérvei:

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a korai életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k;

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;

- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S34 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiailag innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak. S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges helyi élelmiszerek
 • Agrár-innováció IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban megjelölt körben)
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
 • Intelligens technológiák

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 9-500 millió Ft.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram - GINOP-8.1.3B-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. I. . negyedév

 • Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások, míg a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke alapján olyan nagyvállalatok vagy gazdasági szervezetek is jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 • A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve legalább a korai növekedési életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k (azonban induló vállalkozások támogatása sem kizárt);
 • Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;
 • A 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke keretében nyújtott támogatás esetén további feltétel a kifejezetten innovatív városfejlesztési termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, implementálása

Előnyben részesülhetnek azon projektek, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S36 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak. S3 nemzeti ágazati, és horizontális prioritások továbbá intelligens technológiák:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges és helyi élelmiszerek
 • Agrár-innováció
 • IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
 • Intelligens technológiák

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-1.500 millió Ft értéksávban, a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-2.500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést egy Pénzügyi Közvetítőtől.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások

számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram - GINOP-8.2.3-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve, az Alapkezelő kiválasztásának függvényében

Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,5 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak,6 amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató vállalkozások legyenek, amelyek:

 • A meghatározott TEÁOR’088 tevékenységgel rendelkeznek
 • És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) származott
 • És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását követő három üzleti évben

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek

 Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki és vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható

 Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek

 Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral rendelkező projektek

 Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások.

A Tőkeprogram keretében azon induló IKT vállalkozások részesülhetnek támogatásban, melyek infokommunikációs ágazati illeszkedése az alábbi TEÁOR’08 kódok alapján megállapításra kerül:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától), és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 9-500 millió Ft.

A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs Tőkealap - GINOP-8.2.5-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2018. április1-től kezdve

Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni6 – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

A létrehozandó kockázati tőkealap tőkebefektetéseket, finanszírozásokat hajt végre az azt igénylő, illetve az arra alkalmas, nagymértékű digitalizációs fejlesztést végezni kívánó potenciális Végső Kedvezményezett vállalkozásokba minden GINOP által támogatható ágazatban. A finanszírozások révén lehetővé válik a vállalkozásoknál a termelési, szolgáltatási vagy kereskedelmi folyamat új alapokra helyezése.

Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 50-4987 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a Pénzügyi Közvetítőtől.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Tőkeprogram - GINOP-8.2.7-18

Az alapkezelők kiválasztása megtörténik 2018. III. negyedév

Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. IV. negyedév

Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás”jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2.§ (1) 103. pontja,3 valamint e rendelet 2. § (1) bekezdés 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve jellemzően induló (pre-seed vagy seed), start-up és érettebb fázisban lévő vállalkozások.

Magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

A Tőkeprogram a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon (EdTech, SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy, Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések finanszírozását könnyíti.

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 10-500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést

A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Középmagyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon, Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.

Irinyi tőkeprogram - GINOP-8.3.3-17

Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2018. I. negyedév

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2018. II. negyedév

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,2 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek az alkalmazott támogatási kategória3 és a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

Az Irinyi Terv alapján

 • jármű- és specializált gépgyártás,
 • egészségipar,
 • vegyipar,
 • IKT ipar,
 • élelmiszeripar,
 • zöldgazdaság és energiaipar.

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő köteles a tőkealapból működtetett állami támogatási programot a 37/2011. Korm. rendelet alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodának bejelenteni. A Tőkeprogram keretén belül a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított befektetés maximális mértéke a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. § alapján nyújtott támogatás esetén a 255/2014 Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozásnál 0,8 millió eurónak megfelelő forintösszeg , innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében 1,6 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A 255/2014 Korm. rendelet szerinti „16. A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím szerinti befektetések esetében a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított befektetés maximális mértéke 1000 millió forint.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projek-tek.

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

- GINOP-8.4.1/A-17

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

Kölcsönfelvevő lehet

 1. természetes személy,
 2. társasház,
 3. lakásszövetkezet

meghatározott feltételrendszer szerint

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉSLAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

A kistelepülések (2000 Fő) népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényelhető.

Támogatást igénylők köre:

a)az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

Támogatható tevékenység:

A költségvetési támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető.

a) az üzlet
aa) külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
ab) bővítésére, építésére,
ac) akadálymentesítésére,
b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás
folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
e) az üzletben a munkavégzésre - irányuló jogviszonyban álló személy munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhekmegfizetéséhez.

Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 millió forint.

Elérhetőségeink

Azonnali tanácsadás:

telefonszám: +36-20/ 969-1599

Pályázattal kapcsolatos információk kérése, fejlesztési elképzeléseik megosztása:

info@innobond.hu

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Itt talál meg minket!