Aktuális pályázatok

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása - GINOP-4.1.4-19

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energetikai korszerűsítést a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánjuk elérni.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 3 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és/vagy a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést kötnek;

a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B)Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a)A komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése támogatható, az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható.

3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

gazdálkodási formakód szerint:

 

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 129 Egyéb szövetkezet

d) 116 Közkereseti társaság

e) 117 Betéti társaság

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

g) 228 Egyéni cég

h) 231 Egyéni vállalkozók

i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

j) 573 Nonprofit részvénytársaság

k) 575 Nonprofit közkereseti társaság

l) 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása - GINOP-1.2.10-19

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft

A hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a jelen kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint az együttműködő/hálózatosodó hazai KKV-k kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 40 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás 100 %-ának megfelelő, maximum 40 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint az együttműködő/hálózatosodó hazai KKV-k kapacitásainak bővítéséhez,
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely

 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztésc) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.

e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:

TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)

TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)

TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)

TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal8. Az AK tagságot legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig fenntartani szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. a) és d) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó 3 lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.1.1 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

 

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között lehetséges.

Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000 db

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 3. Adminisztrációs tevékenység
 4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 2. gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
 3. gyakornoki munkahely(ek) kialakításához infrastrukturális és ingatlan beruházás
 4. munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.

 • csekély összegű támogatás esetében az összes elszámolható költség 100%-a
 • hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 50%
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglakoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 75%-a
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 100%-a

A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása - GINOP-3.1.2-8.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2020. január 15. 12:00 óráig lehetséges.

Magyarország Kormányának felhívása a hazai kevésbé fejlett régióban működő informatikai vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacokra való továbbvitelének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki a hazai infokommunikációs ágazat nemzetközi versenyképességének javítását, a hazai infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: IKT KKV-k) külpiaci megjelenésének és export-potenciáljának erősítését a szoftver és információs technológiai (IT) szolgáltatásfejlesztés területén. A cél elérését a Kormány az infokommunikációs mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 2 millió Ft – 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 2,5 millió Ft – 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:


- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az infokommunikációs ágazat nemzetközi versenyképességének javulásához;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai szoftver és IT szolgáltatás szektor külpiaci megjelenésének növeléséhez;
- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

Projekttel kapcsolatos elvárások:

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:
- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Támogatást igénylők köre:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 63
12 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
f) amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke, illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. § alapján nem minősülnek Induló vállalkozásnak.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

- GINOP-8.1.1-16

A Hitelprogram keretében 2017. február 28-tól 2019. december 02-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

A.Ipari kutatás, kísérleti fejlesztési tevékenységek,

B.Innovációs tevékenységek,

C.Termék piacra viteli tevékenységek,

D.A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,

E.A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.

Támogatást igénylők köre:

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság3 jogosult, amennyiben a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Ügyletenként legalább 5 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR). (Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímet kizárólag önállóan lehet igénybe venni!)

Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek.

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét. (0% kamat)

A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

 - GINOP-8.1.3/A-16

Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasztásának

függvényében

- Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Az Általános Csoportmentességi Rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”) 2. cikk 76.pontja, valamint e rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és középvállalkozások.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további

ismérvei:

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a korai életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k;

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;

- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S34 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiailag innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak. S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák:

- Egészséges társadalom és jólét

- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

- Tiszta és megújuló energiák

- Fenntartható környezet

- Egészséges helyi élelmiszerek

- Agrár-innováció

- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban

megjelölt körben)

- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

- Intelligens technológiák

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 9-500 millió Ft.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

- GINOP-8.1.3B-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. I. . negyedév

 Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások, míg a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke alapján olyan nagyvállalatok vagy gazdasági szervezetek is jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve

legalább a korai növekedési életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet

felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k (azonban induló

vállalkozások támogatása sem kizárt);

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;

 A 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke keretében nyújtott

támogatás esetén további feltétel a kifejezetten innovatív városfejlesztési

termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, implementálása

Előnyben részesülhetnek azon projektek, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S36 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak. S3 nemzeti ágazati, és horizontális prioritások továbbá intelligens technológiák:

 Egészséges társadalom és jólét

 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

 Tiszta és megújuló energiák

 Fenntartható környezet

 Egészséges és helyi élelmiszerek

 Agrár-innováció

 IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások

 Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

 Intelligens technológiák

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-1.500 millió Ft értéksávban, a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-2.500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést egy Pénzügyi Közvetítőtől.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások

számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram

- GINOP-8.2.3-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve, az Alapkezelő kiválasztásának függvényében

Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,5 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak,6 amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató vállalkozások legyenek, amelyek:

 A meghatározott TEÁOR’088 tevékenységgel rendelkeznek

 És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) származott

 És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását követő három üzleti évben

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek

 Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki és vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható

 Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek

 Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral rendelkező projektek

 Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások.

A Tőkeprogram keretében azon induló IKT vállalkozások részesülhetnek támogatásban, melyek infokommunikációs ágazati illeszkedése az alábbi TEÁOR’08 kódok alapján megállapításra kerül:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 5821 Számítógépes játék kiadása

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6110 Vezetékes távközlés

 6120 Vezeték nélküli távközlés

 6130 Műholdas távközlés

 6190 Egyéb távközlés

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától), és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 9-500 millió Ft.

A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs Tőkealap

- GINOP-8.2.5-17

Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2018. április1-től kezdve

Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni6 – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 Magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

A létrehozandó kockázati tőkealap tőkebefektetéseket, finanszírozásokat hajt végre az azt igénylő, illetve az arra alkalmas, nagymértékű digitalizációs fejlesztést végezni kívánó potenciális Végső Kedvezményezett vállalkozásokba minden GINOP által támogatható ágazatban. A finanszírozások révén lehetővé válik a vállalkozásoknál a termelési, szolgáltatási vagy kereskedelmi folyamat új alapokra helyezése.

Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 50-4987 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a Pénzügyi Közvetítőtől.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

- GINOP-8.2.6-18

A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 1-től 2020. október 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások.

Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

A Kölcsönt az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező vállalkozások igényelhetik, amelyek– akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

123 Iskola szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

128 Foglalkoztatási szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

732 Közös vállalat

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

Minimum 5 millió HUF – Maximum 200 millió HUF

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Tőkeprogram

- GINOP-8.2.7-18

Az alapkezelők kiválasztása megtörténik 2018. III. negyedév

Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. IV. negyedév

Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás”jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2.§ (1) 103. pontja,3 valamint e rendelet 2. § (1) bekezdés 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve jellemzően induló (pre-seed vagy seed), start-up és érettebb fázisban lévő vállalkozások.

Magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

A Tőkeprogram a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon (EdTech, SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy, Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések finanszírozását könnyíti.

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 10-500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést

A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Középmagyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon, Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.

Irinyi tőkeprogram

- GINOP-8.3.3-17

Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2018. I. negyedév

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2018. II. negyedév

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig

Támogatást igénylők köre:

Támogatásra a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,2 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek az alkalmazott támogatási kategória3 és a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

Az Irinyi Terv alapján

 jármű- és specializált gépgyártás,

 egészségipar,

 vegyipar,

 IKT ipar,

 élelmiszeripar,

 zöldgazdaság és energiaipar.

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő köteles a tőkealapból működtetett állami támogatási programot a 37/2011. Korm. rendelet alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodának bejelenteni. A Tőkeprogram keretén belül a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított befektetés maximális mértéke a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. § alapján nyújtott támogatás esetén a 255/2014 Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozásnál 0,8 millió eurónak megfelelő forintösszeg , innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében 1,6 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A 255/2014 Korm. rendelet szerinti „16. A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím szerinti befektetések esetében a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított befektetés maximális mértéke 1000 millió forint.

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projek-tek.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

- GINOP-8.3.5-18

A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

123 Iskola szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

128 Foglalkoztatási szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

A Hitelprogramban konzorciumok és KATA-s adózók nem igényelhetnek támogatást.

A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást

Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF

Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép- Magyarországi régión kívül valósul meg.

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

- GINOP-8.4.1/A-17

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

Kölcsönfelvevő lehet

 1. természetes személy,
 2. társasház,
 3. lakásszövetkezet

meghatározott feltételrendszer szerint

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉSLAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram

- GINOP-8.8.1-17

A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2020. június 30. között lehet hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó vállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

- az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében Mikrovállalkozásnak,

- a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősül.

A Hitelprogramban Konzorciumok nem igényelhetnek Kölcsönt.

 1. Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásaira vonatkozó további feltételek:

A Kölcsön igénybevételére az 1.1-1.3. pontok valamelyikének megfelelő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó vagy Egyéni Cég jogosult.

1.1. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amelynek

- egyszemélyes Gazdasági Társaság és Egyéni Cég esetében alapító tulajdonosa,

- társas vállalkozás esetében a többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy ha nincs többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, akkor minden tulajdonosa,

- Egyéni Vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő természetes személy a vállalkozás alapítása előtti 3 (három) hónapban legalább 1 (egy) hónapig nem rendelkezett munkaviszonnyal, azaz munkanélküli vagy inaktív (a státusz nyilatkoztatása, igazolása a lentebb meghatározott szerint történik). Egy munkanélküli/inaktív csak egy Hiteligénylő vállalkozás alapításában vehet részt, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást alapító munkanélkülinek/inaktívnak vállalnia kell, hogy a Hiteligénylő vállalkozásban személyes közreműködőként1 részt vesz. A kölcsönigénylés további feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a Hiteligénylő vállalkozást létrehozó munkanélküli/inaktív más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

1.2. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatal/álláskereső/közfoglalkoztatásból kilépő személy rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal. Egy tanúsítvánnyal rendelkező fiatal/álláskereső/közfoglalkoztatásból kilépő személy csak egy Hiteligénylő vállalkozás alapításában vehet részt, továbbá társas vállalkozás létrehozása esetén többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást alapító fiatalnak/álláskeresőnek/ közfoglalkoztatásból kilépő személynek vállalnia kell, hogy a Hiteligénylő vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A kölcsönigénylés további feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a Hiteligénylő vállalkozást létrehozó fiatal/álláskereső/ közfoglalkoztatásból kilépő személy más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

1.3. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozóvá válás érdekében korábban támogatásban részesült

vállalkozás, amely a korábbi támogatás tényét az alábbi dokumentumok valamelyikével tudja igazolni:

támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása keretében,

támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban keretében,

támogató okirat a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása keretében,

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozóvá válás támogatásához,

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozás indításának támogatására.

A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;

B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft, kamat: 0%.

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram

- EFOP-5.1.1-17

A Hitelprogram keretében 2018.január 15. és 2020. szeptember 1. között lehet hitelkérelmet benyújtani.

Támogatást igénylők köre:

A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások, melyek Magyarország kevésbé fejlett régióiban1 telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak hozzá és megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet (1992. I. tv., 1996. XXXII. tv., 2000. CXLI. tv.)

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft; 0% kamat

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép- Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben

- EFOP-1.8.21-18

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. július 25-től 2019. augusztus 26-ig van lehetőség.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 60.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4 pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi ellátás során potenciálisan bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez;

 felmérik a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, az intézményben meglévő kockázatokat, és gyors beavatkozásokat hajtanak végre ezzel kapcsolatban;

 kialakítják az adott intézményben az ún. ”infekciókontroll kapcsolattartó” rendszert;

 a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló - a támogatást igénylőre releváns - ellátási csomagot alakítanak ki és vezetnek be;

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

A projekt sikeres megvalósítását megalapozó szakmai terv elkészítése és megküldése a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére jóváhagyás és szakmai támogatás céljából.

 1. PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben.

III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.

 1. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Jelen pályázat esetében nem releváns.

Támogatást igénylők köre:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel/telephellyel rendelkező szervezet vehet részt a projektben.

Támogatást kizárólag azon közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók igényelhetnek, amelyek:

 Magyarország kevésbé fejlett régióinak valamelyikében székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 5. melléklet A. pontja szerinti állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek.

Jelen Felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 Központi költségvetési szerv (GFO 312);

 Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);

 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381);

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 Egyéb egyesület (GFO 529);

 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552);

 Közalapítvány (GFO 561);

 Egyéb alapítvány (GFO 569);

 Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);

 Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság (GFO 573);

 Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 60.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés támogatására kizárólag országos gyógyintézetek esetében van lehetőség.

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

- GINOP-5.1.7.-17

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 25. – 2019. október 30. 12 óra között lehetséges.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 A Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt maximum 250.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de maximum 125.000.000 forint összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Piacra jutás támogatása

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),

bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,

bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

A ba)-bd) pontok közül legalább egy tevékenység megvalósítása kötelező.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Előkészítési tevékenység

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,

ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

ac) piackutatás,

ad) szükségletfelmérés

Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon kezdhető meg.

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,

bc) eszközbeszerzés:

 társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:

 új hardver,

 új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,

 szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

c) A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d) Szakmai működés fejlesztése

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

db) szakmai megvalósítók tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése

dc) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,

dd) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,

de) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

 Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerőpiaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére, valamint

fb) új munkavállalók részére, továbbá

fc) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében):

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),

gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,

gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,

gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

h) A megváltozott munkaképességű4 új munkavállaló esetében

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,

hb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,

hc) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,

hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,

he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,

hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

A 3.1.2.2 hb) - hf) tevékenység bármelyike kizárólag a 3.1.2.2 ha) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható.

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

j) Honlapfejlesztés

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,

jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.

Támogatást igénylők köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt előminősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,

ab) rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

ac) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek8, vagy

ae) A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén az ab) pont nem képezi a támogatási igény benyújtásának feltételét.

b) Jogi forma szerint9

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok:

 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

 573 – Nonprofit részvénytársaság,

 575 – Nonprofit közkereseti társaság,

 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) 121 - Szociális szövetkezetek,

bc) 569 – Egyéb alapítvány,

bd) 529 – Egyéb egyesületek,

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 250 000 000 Ft.

b) Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken14 foglalkoztatott célcsoporttagonként a Felhívás 3.4.1.1 ab) pont figyelembevételével maximum 8.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.

c) A támogatás maximális mértéke 100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket.

A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

- GINOP-4.1.3-19

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;

 a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

 a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek;

 a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban11 minimum 1 fő volt; és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Példa:

10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer (napelem, inverter, szerelvény, munkadíj) nettó ára: 4 millió Ft.

Elszámolható összköltség / igényelhető támogatás: 10*200.000 Ft = 2.000.000 Ft

Szükséges önerő: 4.000.000-2.000.000 = 2.000.000 Ft

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése - GINOP-5.3.12-19

2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01.

A támogatás igényelhető minimum összege 8, maximum összege 90 millió forint.

A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásoknál 70, középvállalkozásoknál 60% lehet az összes költséghez mérten. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 8 millió maximum 90 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 22,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:


 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a munkahelyteremtés céljának eléréséhez;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:


aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és


b) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, Jogi forma szerint:


ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
bc) szövetkezetek (12- szövetkezet)

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie.

Elérhetőségeink

Azonnali tanácsadás:

Antal Gréta

+36-20/ 969-1599

 

Pályázattal kapcsolatos információk kérése, fejlesztési elképzeléseik megosztása:

info@innobond.hu

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Itt talál meg minket!

           8000 Székesfehérvár Móri út 16.