Aktuális pályázatok

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.5-17

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.

A cél elérését a Kormány a nagyvállalatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból minimum 10.000.000 maximum 100.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő előleget biztosít, maximum 50.000. 000 forint előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja , hogy:

 • projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez,
 • valamint projektje megvalósításával hozzájárul Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 18 520 000 000 forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: : 185-1852 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként
 2. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítési tevékenységek,
 2. Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
  1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével;
  2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
  3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése
 3. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
 4. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
 5. Munkahelyi mentor alkalmazása

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 1. nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 2. rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 3. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 4. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft.

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - GINOP-6.1.6-17

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 13. 040. 000. 000 forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-4346 db

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatáskén
 2. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítési tevékenységek
 2. Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
  1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével;
  2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
  3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése 
 3. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
 4. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
 5. Munkahelyi mentor alkalmazása

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 1. a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 2. rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 4. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között lehetséges.

Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000 db

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 3. Adminisztrációs tevékenység
 4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 2. gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
 3. gyakornoki munkahely(ek) kialakításához infrastrukturális és ingatlan beruházás
 4. munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.

 • csekély összegű támogatás esetében az összes elszámolható költség 100%-a
 • hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 50%
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglakoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 75%-a
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás az összes elszámolható költség 100%-a

A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

 

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása - GINOP-3.2.4-8.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.

 

Magyarország Kormányának felhívása a kevésbé fejlett régiókban (is) működő hazai kkv-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs internetes üzleti megoldásokkal történő erősítésének támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs ellátottságának javítását felhő és egyéb online üzleti szolgáltatások igénybevétele révén, hogy azok segítségével hozzájáruljon az érintett vállalkozások működési hatékonyságának és versenyképességének fokozásához.

A cél teljesítését a Kormány a hazai IKT szolgáltató vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket jelen Felhívás keretében 17,5 millió Ft – 175 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban, valamint minimum 20 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják , hogy:

- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- projektjük megvalósításával, internetes szolgáltatásaik bevezetésével, fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához;
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) projekt előkészítése

- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;
- előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;
- piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;
- szükséglet felmérés és helyzet feltárás
- üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;
- egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
- közbeszerzés előkészítési tevékenységei

b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

- üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése,

o architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,
o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,
o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,
o üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás,

- szervezet- és folyamatfejlesztés;üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás
- kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása

o online marketing tevékenység
o rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység - eseménymarketing
o nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység
o partnermegkeresések lefolytatása;

c) további szakmai tevékenységek

- kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása

 Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

 1.  mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,
 2. rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
 3. árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
 4. éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
 5. a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, ,
 6. amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket,
 7. az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó két lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:

- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

  

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges

 

Magyarország Kormányának felhívása a kevésbé fejlett régiókban (is) működő hazai KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft – 24 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:


- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket,
- projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához;
- mindkét támogatási formára vonatkozóan, a vissza nem térítendő részre támogatói okiratot, illetve a kölcsönre kölcsönszerződést kötnek,
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A Felhívás indokoltsága és célja

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei. A hazai kkv-k – különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze.

Jelen felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

- Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
- Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).


Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;
Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment;

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek:


a) mikro-, kis- és középvállalkozások,
b) amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt 
d) amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
e) amelyek képesek teljesíteni a 3.1. és 3.2. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. és / vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.
jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek

 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása - GINOP-3.1.2-8.2.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.

Magyarország Kormányának felhívása a hazai kevésbé fejlett régióban működő informatikai vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacokra való továbbvitelének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki a hazai infokommunikációs ágazat nemzetközi versenyképességének javítását, a hazai infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: IKT KKV-k) külpiaci megjelenésének és export-potenciáljának erősítését a szoftver és információs technológiai (IT) szolgáltatásfejlesztés területén. A cél elérését a Kormány az infokommunikációs mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 2 millió Ft – 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 2,5 millió Ft – 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:


- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az infokommunikációs ágazat nemzetközi versenyképességének javulásához;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai szoftver és IT szolgáltatás szektor külpiaci megjelenésének növeléséhez;
- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

Projekttel kapcsolatos elvárások:

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:
- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Támogatást igénylők köre:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 63
12 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
f) amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke, illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. § alapján nem minősülnek Induló vállalkozásnak.

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-FELFÜGGESZTVE

Támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15. naptól 2019. május 15-ig van lehetőség.

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: 
külterületi helyi közutak fejlesztése;

2. célterület: 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. 
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megítélt támogatási összeg 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.

-a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): 
 Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:

a) mechanikai stabilizálása; 
b) fejlesztése szélesítéssel; 
c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

2. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): 
Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

a) vontatott és függesztett munkagépek, 
b) erőgépek, 
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 
d) ágaprító gépek beszerzése. Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Támogatást igénylők köre:

Mindkét célterület esetében:

- vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség. Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfélazonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

A támogatás mértéke, összege:

  A támogatás maximális összege Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település   nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő
1. célterület 100 millió Ft 75%  85% 90% 95%
2. célterület 10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió F 75% 85% 90% 95%

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - FELFÜGGESZTVE

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges.

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kombinált hiteltermék keretében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft összegű kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.


A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:


- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének javításához
- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása

c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

f.) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 

Nem támogatható tevékenységek:

a.) lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,
b.) szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés,
c.) kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (TEÁOR 19.10-20) beruházások,
d.) vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR 24.10) beruházások,
e.) hajó, csónak gyártása (TEÁOR 30.11-12) beruházások,
f.) ipari gép, berendezés, eszköz javítása beruházások
g.) ipari gép, berendezés üzembe helyezés (TEÁOR 33.11-20) beruházások,
h.) bányászat (TEÁOR 05.10-09.90) tevékenységhez kötődő beruházások,
i.) dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások
j.) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik,
k.) atomerőművek leállítása és építése,
l.) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.

....

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre:

Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Agrárgazdasági szövetkezet
Európai részvénytársaság (SE)
Európai szövetkezet (SCE)
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó

- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
- amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Elérhetőségeink

Azonnali tanácsadás:

Antal Gréta

+36-20/ 969-1599

 

Pályázattal kapcsolatos információk kérése, fejlesztési elképzeléseik megosztása:

info@innobond.hu

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Itt talál meg minket!

           8000 Székesfehérvár Móri út 16.